El Portal dels Pirineus

El portal dels Pirineus

|TITOLSECCIO|

Nota legal

Torna a la Portada

1- INTRODUCCIÓ

Les presents clàusules de l'avís legal contenen les normes d'ús i accés de la pàgina web d'Internet www.elportaldelspirineus.com el titular de la qual és PRAVIL, S.C.P. L'accés i/o utilització d'aquest portal li atribueïx la condició d'usuari del mateix i accepta les condicions generals. En cas negatiu ha d'abstenir-se d'accedir i/o utilitzar el portal.

2- IDENTITAT DEL TITULAR DEL LLOC WEB

3- USUARI

L'accés i/o utilització del portal no exigeix el registre dels usuaris, és possible que l’utilització d'alguns serveis si exigeixi el registre, es condicioni a l’emplenament d'un formulari. Sobre les dades que se sol·liciten l'usuari assumeix de comunicar una informació real exacta, actualitzada i completa. L'usuari accepta que l'ús del portal segons la llei i les condicions d'aquest avís legal.

El Portal permet l'emissió i publicació d'opinions, positives o negatives, sobre els allotjaments rurals i el seu entorn. La web no intervé les opinions o Imatges dels Usuaris; no obstant això la web no publicarà o eliminarà les opinions o Imatges que siguin contra la moral, l'ordre públic, els drets fonamentals, les llibertes públiques, l'honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent, i/o il·legals o infractors de drets de tercers i la transmissors de correu escombraries, SPAM. L'Usuari respondrà enfront de PRAVIL o enfront de qualsevol tercer, de qualsevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l'incompliment d'aquestes obligacions.

4- PROPIETAT INTEL.LECTUAL E INDUSTRIAL

Aquesta Web és propietat de PRAVIL, S.C.P. L'usuari reconeix que els drets relatius de la propietat intel·lectual i industrials dels continguts d'aquesta pàgina Web, això és, i a títol merament enunciatiu, sobre els textos, fotografies, dissenys, logotips, codi font, gràfics, imatges, dibuixos, àudio, vídeo, programes informàtics, productes multimèdia, les marques, els noms comercials i els signes distintius que apareixen en la mateixa són de PRAVIL, S.C.P. o de les empreses majoristes i fabricants dels productes i serveis oferts. Per tant estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial i protegits per la legislació espanyola i internacional.

Queda totalment prohibit qualsevol tipus d'utilització del contingut d'aquest lloc web, incloses la seva reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial del mateix, sense consentiment de PRAVIL, S.C.P. L'usuari es compromet a no suprimir o alterar els esments com copyright, © que apareixen en la pàgina Web.

5- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En compliment del disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el seu Reglament de Desenvolupament aprovat mitjançant Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre i en la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, PRAVIL, S.C.P. li informa que les dades personals que ens comuniqui en aquest acte, inclosa la seva adreça electrònica i aquelles dades sobre els quals es tingui accés com a conseqüència de la navegació o dels quals es poguessin derivar de la relació establerta amb l'usuari, fins i tot després de la seva finalització, seran tractades en el corresponent fitxer de la PRAVIL S.C.P. que es troba degudament inscrit al Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb les finalitats que consten en la citada declaració.

L'usuari declara que tota la informació que subministra és real, exacta i completa i es compromet a mantenir-la actualitzada i a comunicar tots els canvis de forma immediata. En aquells supòsits que l'usuari facilités dades personals d'altres persones físiques, aquest assumeix l'obligació d'observar, respecte a les citades dades, les exigències derivades de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre (LOPD), específicament, dels deures de qualitat, informació i de sol·licitud del consentiment a les persones titulars de les dades personals que li concerneixen per al seu tractament.

Mitjançant l’emplenament del formulari de registre i la seva acceptació mitjançant el click del botó, així com la remissió de qualsevol informació a través de qualsevol tipus de formularis electrònics o per correu electrònic, fax, sms, etc. l'usuari manifesta expressa i inequívocament el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrats, siguin incorporats al fitxer corresponent i tractats amb les seves finalitats. L'usuari declara ser major d'edat i que disposa de la capacitat legal per a obligar-se i assumir les condicions de l'Avís Legal que aquí es detallen. Es posa en coneixement dels usuaris que podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts en la vigent legislació a l'adreça: PRAVIL, S.C.P. C/ Convent nº 17, CP 25750 – Tora (Lleida) o info(ELIMINAR)@pravil.es .

6- LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

Com estableix l'art. 10 de la Llei 34/2002, de 11 juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), s'informa en el punt 2 d'aquest avís legal les dades indentificatives de l'empresa. PRAVIL, S.C.P. posa a la disposició dels usuaris vincles (links) amb altres pàgines d'Internet a efectes purament informatius que pertanyin o estiguin gestionades per tercers.

A l'entrar en aquests llocs, ha d'acceptar les normes d'ús d'aquesta pàgina abans d'utilitzar-la. També ha d'acceptar PRAVIL, S.C.P. no té cap control sobre el contingut d'aquestes pàgines i no pot assumir cap responsabilitat del material creat o publicat pels mateixos. A més, el vincle en un lloc aliè a aquesta web no implica que PRAVIL, S.C.P. ho aprovi, ni els productes o serveis als quals fa referència.

7- RESPONSABILITAT

PRAVIL, S.C.P. no garanteix la veracitat, exactitut, i actualitat dels continguts en el portal, tampoc de possibles errors o desconnexions de la xarxa, suspensió o cancel·lació, temporal o definitiva dels serveis oferts en la web. Ni és responsable dels danys i perjudicis que puguin ser deguts a l'existència d'un virus ni d'altres elements en el seu sistema informàtic.

No es fa responsable de la veracitat, exactitut, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació subministrada a través del mateix, ni de les decisions preses a partir d'aquesta informació o els danys que pugui produir. PRAVIL, S.C.P no és un intermediari de serveis. Ofereix única i exclusivament el servei d'informació tal com apareix en la web.

Els Usuaris haurien de posar-se en contacte directament amb els propietaris dels allotjaments. PRAVIL, S.C.P no serà part en aquesta contractació i no es farà responsable de la qualitat, preu, contingut o disponibilitat dels serveis que es desitgi contractar o s'hagin contractat.

8- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals s'interpretessin i regiran de conformitat amb la legislació Espanyola, a la qual ambdues parts se sotmeten de forma expressa. Les parts renuncien als furs que els corresponen, PRAVIL, S.C.P. i l'Usuari, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat Lleida.

© PRAVIL S.C.P., 2012, Torà (Lleida). Tots els drets reservats.