El Portal dels Pirineus

El portal dels Pirineus

|TITOLSECCIO|

Accessibilitat

Torna a la Portada

El portal dels Pirineus ha complert el seu compromís de garantir l'accessibilitat a la seva web recollint totes les recomanacions donades pel World Wide Web Consortium (W3C) i d'altres organitzacions internacionals. L'objectiu ha estat crear un web que treballi millor per a tots i que funcioni en qualsevol dispositiu d'accés a Internet.

La nostra web també és accessible des del punt de vista de la facilitat d'ús, ja que s'ha modificat perquè resulti fàcil d'utilitzar per al màxim de persones, independentment de la seva experiència, context i capacitats, amb un disseny fàcil i una estructura eficient i clara.

El web d'el portal dels Pirineus aconsegueix en la majoria dels seus continguts les pautes d'accessibilitat de nivell AA definides per les normes WAI, ampliada en alguns punts amb recomanacions addicionals per millorar la seva accessibilitat