El Portal dels Pirineus

Agenda d'activitats del Pirineu

Agenda

Festa Major Torà

Torna al calendari

Festa Major

Descripció:

 El municipi de Torà i, per extensió el conjunt de la Vall del Llobregós, presenta uns valors naturalístics notables en el context català –excepcionals en el cas de la vegetació gipsícola- i una riquesa i densitat d’elements de patrimoni historicocultural de les més elevades de Catalunya.L'entorn de Torà

La importància des del punt de vista naturalístic es fomenta d’una banda en els afloraments guixencs, que determinen un hàbitat singular; i de l’altra en la geomorfologia de l’àrea i en la transició dels paisatges de plana envers els més muntanyencs dels primers contraforts prepirinencs.

La ubicació estratègica de Torà, i dels municipis veïns de Biosca i Sanaüja, permet acollir en un únic terme municipal hàbitats i paisatges molt diversos que alberguen retalls de vegetació natural molt significatius en el context de les comarques de l’interior eixut català. La rellevància del patrimoni historicocultural deriva, també, de la ubicació estratègica en el territori i del fet que la zona va ser territori de frontera durant la reconquesta en època altmedieval.

La població de la vall de Llobregós es concentra en uns pocs nuclis i gran part del territori es vertebra a través de nuclis rurals de poca entitat i de masos poc o molt dispersos. A Torà concretament el 90% de la població es concentra en el 10% de la superfície municipal, la qual cosa vol dir que el 90% del terme només hi viu un 10% de la població (un centenar de persones aproximadament per 80 km2 del territori).

La principal amenaça que existeix sobre els valors naturals i paisatgístics de la vall del Llobregós és el risc d’incendi, com ja es va posar de manifest arran dels incendis de la Catalunya central de 1998. La realització de tasques de manteniment i prevenció resulta, per tant, fonamental.
La conca del Llobregós és, malgrat la importància dels seus valors patrimonials i paisatgístics i la seva bona accessibilitat (eix transversal c-25 i autovia A-2), un territori poc conegut i la difusió dels seus valors patrimonials, limitada. Es tracta d’un àmbit habitualment ignorat pels circuits turístics més habituals, circumstància que possiblement n’ha afavorit la conservació dels seus valors. Amb tot, existeixen diverses iniciatives a nivell local i comarcal remarcables i, en pocs anys, l’acostament al territori per part d’un públic informat i el desenvolupament d’una xarxa d’establiments vinculats a l’agroturisme ha estat notable.

Festa Major Torà

Més Informació

L'Activitat es durà a terme a:

Torà

Població:

Torà (Segarra)

Consulta el lloc web:

www.tora.cat