El Portal dels Pirineus

Agenda d'activitats del Pirineu

Agenda

Festa Major Seu d'Urgell

Torna al calendari

Festa Major

Descripció:

 El terme municipal de la Seu d'Urgell ocupa l'àmplia ribera de la Seu, a la confluència dels rius Segre i Valira. S'estén des de Benavarri, a ponent, fins al torrent de les Carboneres, a llevant, i des de la collada de la Torre, al nord, fins a Cantacorbs, a migdia. El terme és molt pla, amb l'excepció del serrat de Castellciutat, que domina la ciutat de la Seu i bona part de la Ribera de l'Urgellet. L'entorn paisatgístic, amb la serralalada del Cadí com a teló de fons, és un dels primers atractius que descobreix el visitant tot just arribar a la Seu per qualsevol dels camins que hi menen.

La Seu és un important nus de comunicacions. En aquest terme conflueixen les carreteres que vénen de Lleida, de Cerdanya i d'Andorra.

Seu episcopal des de les primeries del segle VI, la Seu d'Urgell va exercir un rol preeminent en la formació de l'anomenada Catalunya Vella. Destruïda pels serraïns l'any 793, la vila, originàriament emplaçada al turó de Castellciutat, va crear un raval a la plana, on l'any 839 es consagrà la primera catedral. Els bisbes d'Urgell, que lideraren el creixement econòmic i comercial de la ciutat i del conjunt de la diòcesi, es van enfrontar amb els vescomtes de Castellbò i comtes de Foix, que posseïen Castellciutat.

Festa Major Seu d'Urgell

Més Informació

L'Activitat es durà a terme a:

Seu d'Urgell

Població:

Seu d'Urgell (Alt Urgell)

Consulta el lloc web:

www.laseu.org